Välkommen

Syfte

Föreningens syfte är att initiera skapande verksamheter och arrangera aktiviteter, som ger mer än bara underhållning och som visar att kulturen även kan användas i undervisande och intresseskapande syfte, såsom:

  • Att arrangera och stödja rollspels-, bordspels- och dataspels- evenemang.
  • Att organisera ungdomar och vuxna, med ett generationsöverskridande perspektiv. oberoende av kön, etnisk och social tillhörighet för arbete med dessa verksamheter.

Historia

Sävspel bildades år 2000 under namnet Aerarium de Res Publica. Det var då en renodlad rollspelsförening med säte i Sävar. Föreningen omvandlades under hösten 2005 och bytte namn till Föreningen Interaktiv Historia i och med förberedelserna inför vårt projekt Sista Slaget – 200 år av fred i Sverige – Slaget vid Säfvar 1809. ”Sista Slaget” kulminerade i augusti 2009 när vårt stora reenactment gick av stapeln. Under 2016 så bröt sig Återskapandesektionen ut ur föreningen och föreningen bytte namn till Sävar 2000, senare under 2016 bytte föreningen namn igen och denna gång till Sävspel.

Föreningen har sedan den bildades årligen arrangerat Sävcon, ett rollspelskonvent för ungdomar i Sävar och Umeå. Detta kommer vi att fortsätta med även i framtiden.

Vi har fortfarande vårt säte i Sävar och från september 2006 så har vi haft ett kansli i Sävar. Kansliet flyttade 2016 från Generalsvägen till Forsells väg i Sävar.