NÄR

18:00-19:00
3 oktober 2018

VAR

Sävspels kansli
Generalsvägen 27, Sävar

VEM

För medlemmar
och intressenter

VARMT VÄLKOMMEN TILL VÅRT EXTRA ÅRSMÖTE!

ÄRENDEN ATT GÅ
IGENOM PÅ EXTRA ÅRSMÖTE

 1. Mötets öppnande
 2. Justering av röstlängd
 3. Val av mötespresidium
  1. Mötets ordförande
  2. Mötets sekreterare
 4. Val av justerare och rösträknare
 5. Godkännande av kallelse
 6. Propositioner
  1. Proposition E1801 – Stadgeändring §3 SYFTE
  2. Proposition E1802 – Stadgeändring §7 MEDLEMSKAP
  3. Proposition E1803 – Stadgeändring §8 STYRELSEN OCH DESS VERKSAMHET
  4. Proposition E1804 – Stadgeändring §10 VALBEREDNING
  5. Proposition E1805 – Stadgeändring §12 FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLA PÅ ÅRSMÖTE
  6. Proposition E1806 – Stadgeändring §13 ÅRSMÖTE
  7. Proposition E1807 – Stadgeändring §14 EXTRA ÅRSMÖTE
  8. Proposition E1808 – Stadgeändring §16 RÖSTRÄTT
 7. Övriga frågor
 8. Mötets avslutande

BILAGOR