Den förening du nu blir medlem i ansvarar för att dina personuppgifter behandlas med noggrann försiktighet och att dessa inte lämnas vidare till annan part, utan ditt samtycke.

Du lämnar nu dina personuppgifter i databasen eBas, som är ett rapportsystem för alla medlemsföreningar i riksförbundet Sverok. När du blir medlem i den här föreningen blir du även medlem i Sverok.

Sverok följer Personuppgiftslagen och behandlar dina uppgifter med noggrann försiktighet. Dina personuppgifter lämnas aldrig ut till andra av Sverok.

Sverok använder dina personuppgifter vid ringkontroller, för att säkerställa föreningens medlemslista. Då ringer vi till slumpvis utvalda medlemmar och frågar om de är medlemmar och om de varit med och spelat eller varit med på ett annat föreningsarrangemang.

Sverok skickar kontinuerligt utskick till alla medlemmar i förbundet. Det kan även förekomma enkätundersökningar som du ombeds svara på.

Uppgifterna används även som underlag vid statsbidragsansökan, distriktens landstingsbidragsansökningar och statistik.

Granskare från statlig myndighet eller region/landstingsförbund kan få möjlighet att granska personuppgifter från Sveroks förbundskansli, om deras arbete kräver det.