Bli medlem i Sävspel 2019

Sävspel bildades år 2000 under namnet Aerarium de Res Publica. Det var då en renodlad rollspelsförening med säte i Sävar. Föreningen omvandlades under hösten 2005 och bytte namn till Föreningen Interaktiv Historia i och med förberedelserna inför vårt projekt Sista Slaget – 200 år av fred i Sverige – Slaget vid Säfvar 1809. ”Sista Slaget” kulminerade i augusti 2009 när vårt stora reenactment gick av stapeln. Under 2016 så bröt sig Återskapandesektionen ut ur föreningen och föreningen bytte namn till Sävar 2000, senare under 2016 bytte föreningen namn igen och denna gång till Sävspel.

Föreningen har sedan den bildades årligen arrangerat SävCon, ett rollspelskonvent för ungdomar i Sävar och Umeå. Detta kommer vi att fortsätta med även i framtiden.
1 Inledning
2 Uppgifter
  • Sävspel har en medlemsavgift på 100kr/år respektive 200kr/år.

    När du skickar in detta formulär kommer du att komma till PayPal för att betala in medlemsavgiften.

  • Stadgar är de regler som föreningen måste följa. En del punkter i en förenings stadgar är det lag på att föreningar måste ha med i sina stadgar.
  • Du ansöker nu om medlemskap i föreningen under 2018. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok eller Sävspel.

Samarbeten