Författare
Alexander och Ewelina Fahlander
System
Adventures in Middle Earth (DnD 5e)
Svårighetsgrad
Enkelt
Genre
Konvent
SävCon XIX

Svarta tinget – Andra delen i Kustländarkrönikan

Lyssna till havets andetag
Det andas precis som du
Spegla dig i dess stora djup
Det har levt mycket längre än du

Det Norra tinget närmar sig, och Glimmervik förbereder sig för att ta emot de andra stammarnas sändebud. Vid de stående stenarna på Röda ön kommer högt och lågt att lyftas inför hövdingar, Vindviskare och förfäder.

En handfull vintrar har passerat för vännerna Harn, Bronja, Bohran, Eira och Nilja sedan de genomförde Första jakten, och som vuxna kustländare har de nu rätt att närvara och tala inför tinget. Drömmar, syner och öden kommer att blottas, med konsekvenser som bara Vindarnas fader kan förutspå. Ord, dåd och ett dolt hot kan komma att förändra dessa unga kustländares liv och deras stam för alltid. 

I detta äventyr får ni återvända till Glimmervik och återigen axla mantlarna som de unga kustländarna från Sägners början. Precis som i föregående scenario kommer fokus att ligga på karaktärsspel, samberättande och utforskande av kustländarnas kultur och seder. Men, du måste inte ha spelat Sägners början för att kunna spela detta äventyr.

Spelförfattare: Alexander och Ewelina Fahlander
System: Adventures in Middle Earth (DnD 5e)