Författare

Christel Johansson

System

Eget

Svårighetsgrad

Enkelt

Genre

Fantasy

Konvent

Glömda identiteter

Rollpersonerna saknar alla minnen när ni vaknar. Vem du är kommer att framkomma under spelets gång. Bit för bit kommer olika minnesfragment som tillslut förklarar vad som hänt er. Finns faran för era liv kvar? Hur väljer ni att göra i slutet?

Se fler rollspel från SävCon XX