Härmed meddelar vi att SävCon XX, 20-årsjubileumet, skjuts upp till 2021. Men vi har istället beslutat att arrangera ett SävCon Lite. Det kommer vara som ett vanligt SävCon med tre dagar fyllda med rollspel, däremot kommer vi enbart kunna ta in max 49 deltagare. Då SävCon i grunden är för ungdomar så kommer vi att prioritera den som är 26 år och yngre.

Vi undersöker möjligheter med att anordna digitala föreläsningar och annat digitalt material som gör att man kan närvara även om man inte är på plats. Mer information om detta kommer.

Du hittar all information om SävCon Lite på vår hemsida savcon.se.