Styrelsen

Ordförande

Simon Lundgren

Projektansvarig

Malin Berglund

IT-ansvarig

Nils Lundgren

Styrelseledamot

Nelly Nygren

Styrelseledamot

Linus Råde

Kassör

Adam Vestman

Rollspelsansvarig

Elias Viklund

Valberedning och revisorer

Valberedare

Henrik Aronsson

Valberedare

Emil Marklund

Revisor

Jonas Jonsson

Revisorssuppleant

Lars Westman