Styrelsen

Ordförande / IT-ansvarig

Simon Lundgren

Projektansvarig

Malin Berglund

Medlemsregistrerare

Linus Råde

Kassör

Adam Vestman

Rollspelsansvarig

Elias Viklund

Valberedning och revisorer

Valberedare

Henrik Aronsson

Valberedare

Emil Marklund

Revisor

Jonas Jonsson

Revisorssuppleant

Lars Westman