Hanteringen av COVID-19

av | 2021-07-07 07.32

Uppdatering 2021-07-07

 

Styrelsen har idag beslutat att öppna upp vår fysiska verksamhet igen. Detta då de allmänna råden har ändrats. Vi har däremot några egna riktlinjer som ska följas i vår verksamhet som sker fysiskt.

 

  • Stanna hemma om du är sjuk eller har några symtom.
  • Tvätta händerna ofta och noggrant samt använd dig av handsprit.
  • Håll avstånd mellan andra deltagare. Minst 2 meter.

Riktlinjerna gäller för alla som mederkar på föreningens fysiska verksamhet oavsett om man är vaccinerad eller inte.

Uppdatering 2021-02-17

 

Styrelsen har beslutat att fortsätta med vår inställda fysiska verksamhet till och med juni 2021. Beslut kan fattas tidigare om de allmänna råden ändras.

Uppdatering 2020-12-10

 

Styrelsen har beslutat att fortsätta med vår inställda fysiska verksamhet till och med februari 2021 för att den nya styrelsen efter årsmötet får besluta hur vi fortsätter.

Punkten behandlades under §7 Rollspelsgrupper och där står det enligt följande:

§7 Rollspelsgrupper
Rollspel på distans har fungerat bra för rollspelsgrupperna. Dom önskar fortsätta
med distansrollspel fram till att det blir säkert ifall dom kan få spela fysiskt för en
längre period.

 

Elias meddelar att 2 nya rollspelscirklar skulle behövas för 2021. Det skulle betyda
att de studiecirklar som kommer finnas för vårterminen 2021 är: Dungeons &
Dragons (som tidigare år), The One Ring (som tidigare år), RWBY och Icewind Dale.

 

Styrelsen beslutade

att frågan om eventuell uppstart av fysisk verksamhet tas med den nya
styrelsen på konstituerande styrelsemöte i februari 2021.

Utdrag från Styrelseprotokoll från den 2020-12-10

Uppdatering 2020-11-11

 

Igår den 10 november utfärdade Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen Västerbotten och Region Västerbotten skärpta lokala allmänna råd som gäller för Västerbotten, du kan läsa råden längre ner.

Styrelsen har idag haft ett möte där vi beslutat att vi ställer in samtlig verksamhet som sker fysiskt i de lokaler vi hyr och hänvisar till att mötas digitalt istället. Detta påverkar även podcasten då vi inte kan träffas för att spela in, men vi kollar på alternativa lösningar för den biten.

Dessa råd gäller i första hand till och med den 8 december, men kan komma att förlängas.

Håll koll på det senaste om Coronaviruset på Folkhälsomyndighetens hemsida samt på krisinformation.se.

De skärpta råden är enligt följande:
  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.
  • Avstå från att göra onödiga resor såväl inom som utom regionen.
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar.

  • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

Uppdatering 2020-03-19


Vi i föreningen Sävspel följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande det nya Coronaviruset, COVID-19.

Vi ser i dagsläget ingen anledning till att ställa in våra spelkvällar eller närliggande konvent. Detta kan komma att förändras i och med råd och riktlinjer från myndigheterna.

Vi önskar dock att de som deltar i vår verksamhet och varit i någon av länderna som Utrikesdepartamentet avråder från och/eller känner av något eller några symptom för COVID-19 stannar hemma och kurerar sig. Vi önskar även att du som tillhör någon av riskgrupperna stannar hemma för din egna säkerhet. Vi tillämpar även att du ska tvätta händerna ofta och noggrant.

Läs mer om Coronaviruset hos Folkhälsomyndighetens hemsida

Håll koll på Utrikesdepartamentets riktlinjer på deras hemsida

Lär dig hur man håller en god handhygien på denna länk

Simon Lundgren

Simon Lundgren

Ordförande

Tack för visad hänsyn!

FÖRFATTARE
Sävspel

Sävspel

PUBLICERAD
2021-07-07
KATEGORI