Styrelsemöte 11/3-2020

av | 2020-03-13 09.32

Styrelsen hade styrelsemöte den 11/3. Protokollet finns för nedladdning nedan. Följande punkter behandlades:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av mötesjusterare
 5. Godkännande av dagordning
 6. Roller för styrelseledamöter
 7. PåskCon
 8. SävCon
 9. Sävarcamp
 10. Rollspelskvällar
 11. Lokalen
 12. Förråd
 13. Registerutdrag
 14. Ekonomi
 15. Målbeskrivning för 2020
 16. Nästa möte
 17. Mötets avslutande
FÖRFATTARE
Sävspel

Sävspel

PUBLICERAD
2020-03-13
KATEGORI